APELACJA KARNA I CYWILNA

CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Kancelaria z doktorami i profesorami prawa. Specjalizujemy się w najtrudniejszych sprawach. W wznowieniach spraw zapadłych już wyroków gdy w ok. 30% przypadków nieprawidłowo zostali wyznaczeni sędziowie. W kasacjach wyroków, apelacjach, skargach nadzwyczajnych i do Strasburga.

APELACJA karna. co należy wiedzieć?

APELACJA cywilna. co należy wiedzieć?

Apelacja od wyroku. Jak wygrać apelację i uniknąć złego wyroku?

PODZIĘKOWANIA ZA WYGRANIE BEZNADZIEJNYCH SPRAW
W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

KONTAKT